9vk. 10vk. 11vk. 12vk. képviselőjelöltjei

NAGY SÁNDOR 

9. számú választókerület

 

Jelmondatom: Emberközpontú gondolkodással Szolnokért!

35 éves, nős, kétgyermekes családapa vagyok. Érettségivel, egészségügyi szakképzettséggel, s ezen a vonalon 17 éves szakmai tapasztalattal rendelkezem.

Szívügyem városunk szebbé, biztonságosabbá, rendezettebbé tétele, miközben nem feledkezhetünk el a szociális és az idősellátás javításának szükségszerűségéről. Szolnok turizmusának fellendítését, sportlétesítményei megóvását, fejlesztését, az oktatási intézmények megtartását, korszerűsítését is képviselném. Célom olyan városkép kialakítása ahol becsületes munkával, emberi léptékkel, az EMBER az érték. Október 3-án támogasson szavazatával, hogy cselekedni tudjak egy Jobbik Szolnokért, a nemzetért, a magyarságért!

 


CSIKÁNY ERNŐ 

10. számú egyéni választókerület

 

Szolnokon 5 éves korom óta, 42 éve élek. Középiskolai tanulmányaimat a szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolában – grafikus szakon – végeztem. Boldog családi életet élek feleségemmel és 2 éves kisfiammal. Az idén a 23. évadomat kezdtem a Szigligeti Színházban, középvezetői beosztásban.

Fontosnak tartom a munkavállalók érdekképviseletét, 3 éve a színház Közalkalmazotti Tanácsában is ezért tevékenykedem. 2009 februárjában beléptem a JOBBIK szolnoki alapszervezetébe. Leendő képviselőként megkerülhetetlennek tartom az önkormányzat gazdálkodásának a tételes átvizsgálását, és kezdeményezném valamennyi nagy beruházás utólagos pénzügyi ellenőrzését. Visszamenőleg pedig átvizsgáltatnám az önkormányzatnak jelentős kárt okozó döntéseket, és felelősségre vonnám az azokban részt vevőket. Adjon az Isten! Szebb Jövőt!

 

 

SELLER BERTOLD 

11. számú választókerület

 

1974. augusztus 20.-án születtem Szolnokon, itt nőttem fel, itt leltem párra, és itt szeretnék családot alapítani is. Három testvérem van, szüleinket korán elveszítve hamar megtapasztaltuk a mindennapi élettel együtt járó kötelezettségek teljesítésének, az egymás iránti felelősség felvállalásának feladatait.

Minden kedvező és kedvezőtlen adottságával együtt szívesen élek a városban, de elérkezettnek láttam az időt, hogy tevőlegesen is hozzájáruljak szülőhelyem fejlődéséhez, ezért csatlakoztam a Jobbik szolnoki alapszervezetéhez. Fontosnak tartom, hogy tudatosan vigyázzunk környezetünkre, éljünk azzal harmóniában.  Az élet minden területén, a biztos alapokon nyugvó fejlődést, az igazságosságot, és a rendet támogatom. Nem nézem jó szemmel a kettős mérce alkalmazását, és ezért a közbiztonság megerősítéséért küzdenék. Célom, hogy a közszolgáltatások visszakerüljenek a város kezébe és értékesebb, szebb jövője legyen a fiataloknak!

 

GULYÁS ÉVA MELINDA

12. számú választókerület     

 

Születésemtől kezdve, 27 éve Szolnokon élek. Általános iskolába és gimnáziumba is itt jártam, majd, 2005-ben Budapesten parapszichológiai szakon diplomáztam, a kereskedelemben és a vendéglátásban dolgozom. Hét évig zongoráztam és két évig doboltam.  2002-től hobby szinten táncolok, mely az életemet is megváltoztatta.

Semmilyen pártnak tagja 2009-ig nem voltam, ekkor csatlakoztam a Jobbik szolnoki szervezetéhez, mert erkölcsi kötelességemnek éreztem hozzájárulni ahhoz, hogy  hazánk, nemzetünk sorsa végre jó irányba forduljon. Önkormányzati képviselőként célom a nemzeti kultúra erősítése, és mindenki számára elérhetővé tétele. Elősegíteném a civil szférával közösen tehetségkutató pályázatok kiírását, mely a nemzettudatos kortárs magyar alkotások létrehozását ösztönözné. Elengedhetetlen Szolnok testvérvárosi kapcsolatainak új alapokra helyezése, elsősorban a történelmi Magyarország településeivel. Hiszem, hogy Szolnoknak fellendülést adna a kihasználatlan gyógy-,  termálvízkészletünk és élővizeink: a  Tisza, a Zagyva, a Holt Tisza.